Klinická logopedie

 

 

Umístění ambulance

poliklinika -  Zahradníkova 2/8 Brno, patro H ,


 

klinický logoped: Mgr. Lada Nekvapilová 

 

tel.: 532 276 520, 724 770 939, e-mail: lada.nekvapilova@polza.cz

 

ordinační doba:    
 
PO 8.00 - 16.30
ÚT 8.00 - 15.30
ST 8.00 - 15.30
ČT 8.00 - 15.30
PA 8.00 - 14.30

     Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých:

    - Opoždění a poruchy vývoje dětské řeči od 2 let věku dítěte (v odůvodněných případech i dříve)
    Psychogenní poruchy řeči a hlasu, hlasová a dechová rehabilitace
    - Narušení komunikační schopnosti v rámci kombinovaných (vývojových) vad
       – ADHD, PAS, autismus, DMO, smyslově    handicapovaní

     - Vrozené či získané organické poruchy řečové komunikace – děti (dysartrie, palatolalie) i dospělí (afázie)
     - Poruchy plynulosti řeči
     - Specifické vývojové poruchy učení jako rezidua vývojové dysfázie
     - Využití Bazální stimulace, prvků ABA (aplikovaná behaviorální analýza), neurovývojová diagnostika
       
 a terapie (inhibice přetrvávajících reflexů), metoda „Dobrého startu“ pro předškoláky,prvky myofunkční terapie atd.

   
Úzce spolupracuji s dalšími odborníky z řad lékařů (pediatrie, ORL – foniatrie, psychologie, psychiatrie, neurologie…) i z řad speciálních pedagogů (SPC, PPP, MŠ, ZŠ).

K vyšetření je třeba se předem objednat na uvedených telefonních číslech.