„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“


Aktuálně o koronaviru :
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz
Informace Krajské hygienické stanice Jk: https://www.khsbrno.cz
COVID PORTAL: 
https://covid.gov.cz

 
 

 MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM (MOT-Poliklinika Zahradníkova) -
očkování na COVID 19 za podmínek
pro nechodící pacienty:

  • JSTE STARŠÍ 80 LET?
  • NEMŮŽETE SE DOSTAVIT DO OČKOVACÍHO CENTRA?
  • NEMŮŽETE VYUŽÍT SLUŽBY SENIORBUS (tel: 731 581 348) 
    Bližší informace ZDE
    3.3.2021  Prostory k pronájmu Poliklinika Zahradníkova - Informace  ZDE
     
  24.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.
Povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče – tj. polikliniky Zahradníkova,  Žerotínovo náměstí a Lesná.  Při předávání dětí ve stacionáři Kyjevská a Synkova a v dětských skupinách Stamicova,Fügnerova, Fr. Skaunicové a Nerudova.

U respirátorů a roušek přitom nezáleží na tom, zda je vyrobena z nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95% filtrační účinnosti.
Použít je možné i dvě jednorázové roušky na sobě. Tento způsob ochrany je však zvolen pouze na přechodnou dobu s ohledem na to, že ne všichni mají možnost si respirátor okamžitě pořídit.
Mimořádné opatření

  29.1.2021  Přívody k nabíjecím stanicím WallBox v poliklinice Zahradníkova  Informace ZDE
 
  25.1.2021  V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6,  číslo popisné  533, k.ú. Veveří, Brno   Informace ZDE
 
  22.1.2021 Prostory  223 k pronájmu: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597 
(Sejmuto 9.2.2021)
  19.01.2021 Prostory  2301, 2302, 2306, 2309, 2310, 2326 k pronájmu: 
V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597 
Informace ZDE
(Sejmuto 9.2.2021 Prostory 2309, 2310)
  14.01.2021 Prostory k pronájmu: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2, 6/8
a Nerudova 7, 9, 11 Brno, 
které jsou součástí pozemku p. č. 1043,
Veveří -  za účelem provozování lékárny
 
(Sejmuto 9.2.2021)
     
  13.01.2021 Veřejná zakázka: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, 
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí  Informace ZDE
     
 

05.01.2021 

Prostory k pronájmu: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597    (Sejmuto 29.1.2021)


 


1.12.2020

Ředitelem Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace je Ing.Dan Zeman.

RMB jmenuje Ing. Dana Zemana ředitelem Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
s účinností od 1. 12. 2020, na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;


24.11.2020
Veřejná zakázka:
Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova,
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí
a v objektu polikliniky Halasovo náměstí -
informace ZDE


10.11.2020 - místo je obsazeno

Přijmeme vedoucího provozně – technického úseku

Základním obsahem funkce je organizace práce a řízení provozně-technického úseku
s působností vymezenou pro oblasti:
 -  Vlastního provozu organizace včetně řízení údržby
 -  Provozu, servisu a údržby zdravotnické techniky
 -  Provozu vyhrazených technických zařízení
 -  Provozu energetického hospodářství
 -  Bezpečnosti práce a požární ochrany
   
Podrobnější informace naleznete ZDE

 


27.10.2010
Ambulance SZZ II ( specialisté, fyzioterapeutky, logopedi, psychologové, domácí péče,
paliativní péče a kalmetizace)  jsou v provozu dle běžné ordinační doby.

 


 

1.10.2020 

Poliklinika Lesná je od října 2020 ve správě Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

 
Od 1.9.2020 máme volná místa ve stacionářích
a dětských skupinách
Stacionáře

Dětské logopedické centrum SynkovaDětské rehabilitační centrum a Centrum pomoci Kyjevská

Dětské skupiny - ( jesličky)

Dětská skupina Fr. SkaunicovéDětská skupina StamicovaDětská skupina Fügnerova

 

Webové stránky MZ ČR ke koronaviru ZDE

Centrální linka hygieny je dostupná pro celé území ČR na čísle 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Od 1. září 2020 jsou  roušky povinné v zařízeních zdravotních
a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení), ve veřejné dopravě,
na úřadech 
či ve volebních místnostech.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.
Zapamatujme si pravidlo 3R.
              Ruce, roušky, rozestupy.


Informace o schválení postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění nájemného v souvislosti s koronavirem ZDE
 


 

 

Transparentní účet SZZ II na podporu  činnosti Centra paliativní Péče.

Název účtu: SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO
Číslo účtu: 123-2269200207/0100    Náhled na účet
IBAN:  CZ11 0100 0001 2322 6920 0207

 


 

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a Sdružení zdravotnických
zařízení II Brno, příspěvková organizace vyhlašují Veřejnou sbírku na podporu 
činnosti Centra paliativní Péče. Bližší informace ZDE
 

Centrum paliativní péče na Poliklinice Zahradníkova

Tisková konference 3.3.2020 ZDE
 


V Brně 4.3.2020

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní pozici:

Vedoucí zařízení Dětského rehabilitačního centra Medvídek, Kyjevská 5, Brno-Starý Lískovec.

Bližší informace ZDE
 
od 1.9.2019 máme volná místa ve stacionářích
a  dětských skupinách

Stacionáře

Dětské logopedické centrum Synkova

Dětské rehabilitační centrum a
Centrum pomoci Kyjevská

Dětské skupiny - ( jesličky)

Dětská skupina Fr. Skaunicové

Dětská skupina Stamicova

Dětská skupina Fügnerova